Chính sách bảo mật

Hotline: 0772155559
Khách sỉ: 0776787655
Chính sách bảo mật
Ngày đăng: 12/03/2021 01:15 PM

  1.covisport.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

  2.Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được covisport.com sử dụng để

  - Hỗ trợ khách hàng

  - Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ

  - Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline